Kot nekakšna tromeja med občinami Pivka, Divača in Ilirska Bistrica leži vas Suhorje. Geografsko je to del Brkinov, upravno pa predstavlja del Pivške občine. Zaradi svoje specifične lege ter relativne oddaljenosti od večjih naselij, je nekoliko nenavaden tudi položaj vasi. Suhorje kot edino izmed brkinskih vasi spada k občini Pivka, kot župnija predstavlja del premske župnije (občina Ilirska Bistrica), pošta Vremski Britof, h kateri spada, pa se nahaja v občini Divača. Morda pa je ravno to pripomoglo k temu, da se Suhorje danes lahko pohvali z neokrnjeno naravo, številnimi naravnimi in kulturnimi lepotami ter posebnostmi, značilnimi za to vas.